Oferta

 • Posprzątanie bezpośredniego otoczenia nagrobka (usunięcie śmieci, liści, zbędnej roślinności, zagrabienie terenu)
 • Zapalanie zniczy
 • Mycie nagrobków, pastowanie lub impregnacja, polerowanie
 • Obsadzenie grobu i jego otoczenia roślinami (kwiaty, byliny, krzewy, drzewka, trawy itp.)
 • Pielęgnowanie i podlewanie roślin wokół grobu
 • Opieka nad grobem po pogrzebie (usuwanie wypalonych zniczy oraz zwiędłych wiązanek)
 • Prace w bezpośredniej okolicy grobu
  • wysypanie grysem
  • wysypanie ziemią
  • wysypanie korą
  • montaż ławeczki (więcej)
  • montaż płotka drewnianego
  • ułożenie kostki brukowej lub płytki chodnikowej
  • malowanie ławeczki, krzyża, nagrobka drewnianego
 • Szlifowanie lastryko (więcej)
 • Odnawianie liter
 • Układanie kwiatów, wiązanek, wieńców i stroików okolicznościowych
 • Zamawianie Mszy Św. za osoby zmarłe
 • Składanie wieńców podczas ceremonii pogrzebowych
 • Zamieszczanie nekrologów w gazetach
 • Załatwianie spraw administracyjnych (prolongata nienaruszalności grobu na 20 lat)
 • Pośrednictwo przy usługach kamieniarskich
 • Odśnieżanie nagrobków (okres zimowy)
 • Pomoc w odnalezieniu miejsca pochówku bliskich
 • Dowóz osób na groby bliskich
 • Obsługujemy zlecenia telefoniczne i e-mail
 • Pełna dokumentacja zdjęciowa (cyfrowa i odbitki)
 • Realizujemy wszelkie indywidualne zlecenia klienta po wcześniejszym uzgodnieniu
O firmie     Oferta     Galeria     Cennik     Regulamin     Zamówienie     Kontakt